Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur:
Sjoerd van Houten - voorzitter
Fred Broersen - secretaris & PR
Jon van den Helder - penningmeester
Marjan van Meurs - beheer en verhuur
Gerard Noë - algemeen lid