Restauratie 

De voormalige kosterswoning van de Remonstrantse kerk in Nieuwkoop, is ooit gebouwd in 1828. Jarenlang hebben er twee gezinnen in gewoond, waarvan tenminste een van de bewoners de koster was van de kerk.
Ruim 40 jaar geleden is het gebouw onbewoonbaar verklaard en het dreigde toen gesloopt te worden.
Een aantal Nieuwkopers heeft zich toen op dit dreigement gestort en via een snel opgerichte stichting, is de Kosterij gespaard gebleven. Kort na die oprichting gingen leden van de stichting hard aan het werk om de zaak zoveel mogelijk op te knappen.
Maar in 2002 heeft een kritisch onderzoek aangetoond dat het voormalige lapwerk slechts de grootste gebreken heeft verdoezeld. Een grote restauratie bleek dringend noodzakelijk, om instorting te voorkomen.