Uitvoering

De restauratie is op een prima wijze uitgevoerd door het aannemersbedrijf Paardekooper uit Zoeterwoude. Dit bedrijf is gespecialiceerd in het werken aan oude panden. Alle steentjes, kozijnen, dakpannen en andere zaken die vervangen zijn, komen uit een opslag van historische materialen; alles ruim 200 jaar oud.

Een oud pad als boosdoener
Na het graven van een diepe sleuf, rondom het gebouw, bleek dat er midden onder de oude fundering ooit een pad van stenen en schelpen heeft gelegen. Deze ondergrond is in de loop der eeuwen zo sterk gebleken, dat de fundering en de muren letterlijk op dit punt geknakt zijn.

Met behulp van beton is de fundering gestabiliseerd. Daarna is de muur aan de westkant voor de helft afgebroken. Met behulp van 200 jaar oude steentjes, is de muur weer opgebouwd.

Ook zijn er kozijnen van oud hout in geplaatst. Na het restaureren van alle scheuren en gaten in de andere muurdelen, is men begonnen met het dak.

Een cent uit 1828
Bij het verwijderen van de oude, half vergane balken, vonden de � steeds met uiterste precisie werkende - medewerkers van Paardekoper, op de bovenste balk  een oude cent. Vroeger was dat een traditie om een gelukscent te leggen in de nok van het dak.   Deze cent heeft in het interieur een ereplaats gekregen. Ook zijn er zes antieke tegels gevonden, die inmiddels in de binnenmuur zijn ingemetseld. 

 

De rijke en de arme kant.
Menige inwoner van Nieuwkoop zal deze dagen langs de Kosterij lopen. Nu de steigers weggehaald zijn, ziet men dat de westkant is afgedekt met fraaie grijze dakpannen.
De oostkant echter, heeft oude � vroeger veel goedkopere - rode pannen.

 
Het langslopende kerkvolk vroeger, moest tegen de rijke kant aankijken. De arme kant was toen niet belangrijk voor het gezicht. De aannemer heeft dit fenomeen op een schitterende manier teruggebracht.
Mede hierdoor is de gerestaureerde Kosterij een parel geworden in het beschermde, historische dorpsgezicht van Nieuwkoop.
Jammer dat een eindje verderop in de straat nog een bouwval staat.

Het interieur.
Het dak is helemaal vernieuwd met fraai vurenhout; planken en balken. Dit hout blijft ongeverfd,zodat het over enige jaren bronskleurig zal zijn en weer een geheel gaat vormen met de historische sfeer van het gebouw.

De oude keuken was niet meer terug te plaatsen. Daarom is er een nieuwe keuken in,  in stijl zijn met de rest van het interieur.

De Stichtingsleden hebben zelf nog het nodige opknap- en schilderwerk verricht. Waarna De Kosterij is heringericht.

Oplevering
De restauratie is op 13 september 2008 feestelijk afgesloten. Om te voorkomen dat de tand des tijds grip krijgt op de Kosterij, zijn de fundering en de linker zijwand onder handen genomen en is dak  gerevitaliseerd. Een aantal kozijnen is vervangen en de voordeur is helemaal vernieuwd. Dit gebouw blijft dan ook in de toekomst een prettige verblijfplaats en kan de oude dorpskern blijven sieren.

De Kosterij is weer geschikt voor de verhuur aan belangstellenden; familiefeesten, huwelijken, condoleancebijeenkomsten, vergaderingen, cursussen, concerten, maaltijden enz.

We hebben het geschatte bedrag van de restauratie gehaald en zijn de Gemeente, de fondsengevende instanties en de overige sponsors en individuele Nieuwkopers daarvoor bijzonder erkentelijk.