Voorbereiding

In 2006 en 2007 is er wederom veel onderhoud gepleegd aan het gebouw. De werkzaamheden vonden plaats gedurende het gehele jaar. De jaarlijkse klussendag in 2007 was op 6 juli, en werd traditioneel afgesloten met een "bestuursdiner".
Het onderhoud betrof reparaties aan houtwerk en schilderwerk, vloeren, ventilatie, tochtbestrijding, verlichting, etc. Daarvoor was veel geld nodig en dat geld is deels door eigen middelen en voor een veel groter deel bijeen gebracht door een aantal goedgevige sponsoren. En door een flinke subsidie van de Gemeente Nieuwkoop.

Fondsengevers waren:
- Stichting Elise Mathilde Fonds
- Stichting Interkerkelijk Orientatie Centrum SIOC
- VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o.
- Rabobank Stimuleringsfonds

Overige sponsors:
- Woningstichting NieuwkoopSpark Holding
- Goedhart Bouwcenter
- Gebr. Bodegraven
- Balvert Betonstaal
- Lionsclub Nieuwkoop
- Rotary Nieuwkoop
- Kerkleden/burgerij

Omdat het pand valt onder Monumentenzorg heeft onze monumenten-architect Marco Bruijnes een bestek en begroting opgesteld.  Door Monumentenzorg aangegeven wijzigingen zijn door de architect in het restauratieplan aangebracht.

Nadat Monumentenzorg de procedures voor het verstrekken van subsidies voor restauratie van gebouwen heeft gewijzigd (waardoor wij niet meer in aanmerking komen) heeft de Gemeente Nieuwkoop een subsidie toegekend.

Na de gebruikelijke procedures en aanvragen van alle nodige vergunningen, heeft Aannemersbedrijf Paardekoper uit Zoeterwoude de opdracht aangenomen.
Op 8 mei 2008 is het bedrijf gestart met de ingrijpende restauratie.

 

Powered by CMSimple

Laatste update:
01-03-2023 19:34:06

Inloggen